របៀបចុះឈ្មោះចូលជាសមាជិក Atomy Cambodia

អាតូមី ការចូលជាសមាជិក

សូមស្វាគមន៍មកកាន់ Atomy Cambodia អត្ថប្រយោជន៍ពិសេសសម្រាប់សមាជិកអាតូមី

សមាជិកភាពអូតូម៉ាគឺជាផ្លូវឆ្ពោះទៅរកភាពជោគជ័យដែលត្រូវបានគាំទ្រដោយប្រព័ន្ធទីផ្សារបណ្តាញអាតូមិកទំនើបសម្រាប់ប្រព័ន្ធម៉ាស្កាស្ទ័រនិងម៉ាក្សមូលធននិយម។ អាតូមីនាំមកជូនអ្នកនូវអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនពីការទទួលបាននូវផលិតផលដែលមានគុណភាពខ្ពស់ក្នុងតម្លៃទាបបំផុតសមត្ថភាពក្នុងការលក់វាសម្រាប់ប្រាក់ចំណេញការទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃសម្រាប់បរិមាណកាន់តែច្រើនហើយថែមទាំងទទួលបានប្រាក់ចំណូលទៀតផង។

ដើម្បីទិញផលិតផលរបស់អាតូមីអ្នកត្រូវតែជាសមាជិក។ សមាជិកភាពគឺមិនគិតថ្លៃហើយមិនមានកាតព្វកិច្ចក្នុងការទិញឬធ្វើអ្វីទាំងអស់បន្ទាប់ពីអ្នកក្លាយជាសមាជិក។

ដំណើរការសមាជិកភាព

<1> សូមជ្រើសរើសមួយក្នុងចំណោមបី
<2> សូមបញ្ចូលព័ត៌មានរបស់អ្នក។
<3> សូមបញ្ចូលលេខសម្គាល់អ្នកឧបត្ថម្ភ
<4> ការចុះឈ្មោះបានបញ្ចប់

សូមចុចលើការចុះឈ្មោះសមាជិក Atomy ខាងក្រោមដើម្បីទទួលបានលេខកូដឧបត្ថម្ភ ហើយបញ្ចូលលេខអ្នកឧបត្ថម្ភនៅពេលចុះឈ្មោះជាសមាជិក។

ចុចប៊ូតុងខាងក្រោមដើម្បីចូលទៅកាន់ហាងអនឡាញ Atomy ។

#អាតូមី #ការចូលជាសមាជិក #atomymembership #atomycambodia #atomycambodiasignup #atomycambodiamembership #atomy캄보디아 #애터미캄보디아 #애터미캄보디아회원가입방법